Život je o správně vedené komunikaci všemi směry

Možná netušíte, že základním prvkem aktivní komunikace v jakékoliv oblasti je zpětná vazba. Přitom jste se s ní všichni setkali již na základní škole, když si paní učitelka zkoušením u tabule nebo písemnou prací ověřovala, zda jste probrané učivo pochopili, či zda v něm nemáte ještě nějaké mezery. Známky, které jste při tom dostávali, byly vlastně jakýmsi vaším prvním pracovním hodnocení, ale i informací pro paní učitelku, zda vám učivo srozumitelně vyložila. Pokud by totiž selhala většina žáků ze třídy, je pravděpodobné, že chyba mohla být i ve výkladu látky nebo v jejím nedostatečném procvičení – tedy na straně paní učitelky.

Více se můžete dozvědět v příslušném virtuálním kurzu

Pokud si tyto, snad srozumitelné řádky, převedeme do dospělého života a vztahu zaměstnavatelů a zaměstnanců, pak je naprosto jasné, jak velký význam má zpětná vazba při hodnocení pracovníků nejen pro ně samotné, ale i pro zaměstnavatele, ředitele… Základem je umět dobře pracovat s kritikou a oceněním, a tak povznést vzájemnou komunikaci na vyšší úroveň.

Nezařazené