Nebezpečí číhá všude

Jak ví dnes každý, kdo https://www.toplekar.cz/lekari/?city=teplice není úplně hluchý a slepý, číhá na nás nebezpečí v našich končinách stejně jako v ostatních částech světa na každém kroku. A protože se jedná o pouhým okem neviditelnou hrozbu, jde o nebezpečí závažné. A přímo mrazí při představě, že na nás může kdekoliv čekat třeba i smrt a my ji neuvidíme, dokud není pozdě. Hrozba tu zkrátka je. A lidem, kteří ji chtějí přežít, nezbývá, než činit aspoň to, co se v takovém případě činit dá. A byť není lidstvo v této situaci všemocné, nějaké ty možnosti tu jsou.

Co nás může spasit?

O tom, co nás může ochránit před snad všudypřítomnou nemocí a v krajním případě i smrtí, jsme informováni dnes a denně. Mluví a píše se o tom úplně všude. Ale přesto nikdy neškodí si to nejpodstatnější stále připomínat. Opakování je přece jak známo matka moudrosti. A tak si připomeňme, že bychom se měli vyvarovat zbytečných kontaktů s jinými lidmi, že bychom měli používat ochranné pomůcky, dbát na své zdraví, mýt se za použití dezinfekce , zprostředkovaně kontaktovat lékaře v případě, že postřehneme příznaky onemocnění koronavirem. Neřekl jsem vám nic neznámého, vím. Ale to, že vám to není neznámé, je vlastně jenom dobře.

Nezařazené